ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A WEBHELYEN

1. DEFINÍCIÓK
1.1. Adatkezelő – WnD Sp. z o.o., bejegyzett központja: Rąbień, ul. Sucha 1/3, 95-070 Aleksandrów Łódzki.
1.2. Személyes adatok – egy beazonosított személyre, vagy egy vagy több olyan konkrét tény segítségével beazonosítható személyre vonatkozó összes információ, amely leírja a fizikai, pszichológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kultúrális vagy szociális identitást, ide értve az IP-készülékeket, lokalizációra vonatkozó részleteket, az internet azonosítót, valamint a süti fájlok és egyéb hasonló technikák segítségével összegyűjtött információk.
1.3. Szabályzat – ez a Személyes Adatok Védelméről szóló Szabályzat
1.4. GDPR – Az Európai Parlament és A Tanács 2016 április 27-i 2016/679 sz. EU rendelete az egyének védelméről a személyes adatok kezelése vonatkozásában és az ilyen adatok szabad áramlásáról és a 95/46 / EK irányelv visszavonásáról.
1.5. Webhely – az Adatkezelő által az www.wndablakok.hu címen karbantartott weboldal.
1.6. Felhasználó – bármely természetes személy, aki meglátogatja a Weboldalt, vagy használja a Szabályzatban leírt egy vagy több szolgáltatást vagy funkciót.
2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
2.1. A Felhasználó Weboldal használatával kapcsolatosan az Adatkezelő adatokat gyűjt a felajánlott konkrét szolgáltatások nyújtásához szükséges terjedelemben, valamint információkat a Felhasználónak a Weboldalon folytatott tevékenységéről. A Weboldalnak a Felhasználó által történő használata során gyűjtött személyes adatok kezelésének részletes irányelvei és céljai az alábbiakban vannak leírva.
3. A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS JOGI ALAPJAI
A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA
3.1. A Weboldalat használó összes személy személyes adatait (ide értve az IP-címet vagy más azonosítókat és sütik vagy egyéb hasonló technikák által gyűjtött információkat), és a nem regisztrált Felhasználókét (azaz olyan személyekét, akik nem rendelkeznek profillal a Weboldalon) az Adatkezelő kezeli:
3.1.1. annak érdekében, hogy elektronikus úton nyújtson szolgáltatásokat, elérhetővé téve a Felhasználó számára a Weboldalon összegyűjtött tartalmat – ekkor az adatfeldolgozás jogalapja az, hogy a szerződés teljesítéséhez van szükség az adatfeldolgozásra (GDPR rendelet 6. cikkének 1 (b) bekezdése);
3.1.2. vagy elemzési és statisztikai célok – ekkor az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő méltányolható érdeke (GDPR rendelet 6. cikkének 1 (f) bekezdése) beleértve a Felhasználók tevékenységének, valamint preferenciáinak elemzését annak érdekében, hogy javítsa a nyújtott funkciókat és szolgáltatásokat;
3.1.3. annak érdekében, hogy esetleg követeléseket támasszon vagy azokat érvényre juttasson, vagy azokkal szemben megvédje magát – az adatfeldolgozás jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR rendelet 6. cikkének 1 (f) bekezdése), beleértve az ő jogainak védelmét;
3.1.4. az Adatkezelő és más jogalanyok marketing céljaira, különösen azokra, amelyek a viselkedésorintált reklám bemutatására vonatkoznak – a személyes adatok marketing célú kezelésének irányelvei a “MARKETING” című fejezetben találhatóak.
3.2. A Felhasználó Weboldalon folytatott tevékenysége, beleértve személyes adatait, regisztrálásra kerül a rendszer naplókban (egy speciális számítógép program, amelyet az IT rendszert érintő eseményekkel és tevékenységekkel kapcsolatos információkat tartalmazó időrendi adatrekord tárolására használnak, s amit az Adatkezelő szolgáltatások nyújtására használ fel). A naplókban összegyűjtött információkat elsősorban szolgáltatások nyújtásának céljából dolgozzák fel. Az Adatkezelő technikai és adminisztratív célokból is feldolgozza azokat, az IT-rendszer biztonságának biztosítása és ennek a rendszernek az irányítása céljából, valamint elemzési és statisztikai célokból – ebben a tekintetben az adatkezelés jogalapja a Rendszergazda jogos érdeke (GDPR rendelet 6. cikkének 1 (f) bekezdése)
3.3. Amennyiben a Felhasználó más személy bármely személyes adatát elhelyezi a Weboldalon (beleértve nevét, címét, telefonszámát, vagy e-mail címét), akkor ezt csak azzal a feltétellel teheti meg, hogy azok nem sértik ide vonatkozó törvényi jogszabályokat és e személyek személyes jogait.
4. MARKETING
4.1. Az Adatkezelő azzal a céllal dolgozza fel a Felhasználó személyes adatait, hogy marketing tevékenységeket folytasson, amelyek az alábbiakat foglalhatják magukba:
4.1.1. a Felhasználó számára olyan marketing tartalom bemutatása, amely az ő preferenciáihoz van igazítva (tartalomhoz kapcsolódó reklám);
4.1.2. a Felhasználó számára olyan marketing tartalom bemutatása, amely az ő érdekeinek felel meg (viselkedésorientált reklám);
4.1.3. e-mail értesítések küldése érdekes ajánlatokról vagy tartalomról, amelyek némely esetben kereskedelmi információkat tartalmaznak (hírlevél szolgáltatás);
4.1.4. áruk és szolgáltatások direkt marketingjével kapcsolatos egyéb tevékenység típusok folytatása (kereskedelmi információk küldése elektronikus úton és telemarketing tevékenységek).
4.2. marketing tevékenységek megvalósítása érdekében némely esetben az Adatkezelő profilalkotást használ. Ez azt jelenti, hogy az automatikus adatfeldolgozásnak köszönhetően az Adatkezelő természetes személyekre vonatkozó kiválasztott tényezőket értékel annak érdekében, hogy elemezze viselkedésüket, vagy egy a jövőre vonatkozó előrejelzést készítsen.
TARTALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ REKLÁM
4.3. Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait marketing célokra dolgozza fel azzal összefüggésben, hogy Tartalomhoz Kapcsolódó Reklámokkal célozza meg a Felhasználókat (azaz olyan reklámokkal, amelyek igazodnak a Felhasználó preferenciáihoz). A személyes adatok feldolgozása ekkor az Adatkezelő méltányolható érdekének megvalósításával összefüggésben történik (GDPR rendelet 6. cikkének 1 (f) bekezdése).
VISELKEDÉSORIENTÁLT REKLÁM
4.4. Az Adatkezelő és megbízható partnerei a Felhasználók személyes adatait, ide értve a sütik és hasonló technikák útján összegyűjtött személyes adatokat, marketing célokra dolgozza fel azzal összefüggésben, hogy viselkedésorientált reklámokkal célozza meg a Felhasználókat (azaz olyan reklámokkal, amelyek a Felhasználó preferenciáihoz vannak igazítva). Ekkor is a Felhasználókról készített profilalkotás beletartozik a személyes adatok kezelésébe. Az ezzel a technológiával marketing célokra gyűjtött személyes adatok felhasználása, különösen harmadik személyek szolgáltatásainak és áruinak reklámozásában a Felhasználó hozzájárulását követeli meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
HÍRLEVÉL
4.5. Az Adatkezelő a hírlevél szolgáltatást a rendelkezésekben foglalt feltételek mellett azon személyeknek nyújtja, akik ebből a célból megadták e-mail címüket és hozzájárultak a hírlevél fogadásához. Adatszolgáltatás szükséges a hírlevél szolgáltatás nyújtásához, és annak elmulasztása azt eredményezi, hogy az adatokat nem lehet elküldeni.
4.6. A személyes adatok feldolgozásra kerülnek:
4.6.1. a hírlevél szolgáltatás nyújtása érdekében – az adatfeldolgozás jogalapja az, hogy a szerződés teljesítéséhez van szükség az adatfeldolgozásra (GDPR rendelet 6. cikkének 1 (b) bekezdése);
4.6.2. abban az esetben, ha a hírlevél részeként marketing tartalmat küldenek a Felhasználónak – az adatfeldolgozás, beleértve a profilalkotást, jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR rendelet 6. cikkének 1 (f) bekezdése), összefüggésben annak kifejezett jóváhagyásával, hogy fogadja a hírlevelet;
4.6.3. elemzési és statisztikai célokra – ekkor az adatkezelés jogalapja a Rendszergazda méltányolható érdeke (GDPR rendelet 6. cikkének 1 (b) bekezdése) beleértve a Felhasználóknak a Weboldalon folytatott tevékenységének elemzését annak érdekében, hogy javítsa a felhasznált funkciókat;
4.6.4. annak érdekében, hogy esetleg követeléseket támasszon vagy azokat érvényre juttasson, vagy azokkal szemben megvédje magát – az adatfeldolgozás jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR rendelet 6. cikkének 1 (f) bekezdése).
DIREKT MARKETING
4.7. A Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő arra is felhasználhatja, hogy marketing tartalmat küld neki különböző csatornákon, azaz e-mail útján
MMS/SMS szolgáltatásokkal, vagy telefonon keresztül. Ilyen tevékenységeket csak akkor végez az Adatkezelő, ha a Felhasználó ahhoz hozzájárult, amelyet bármikor visszavonhat.
5. KÖZÖSSÉGI MÉDIA
5.1. Az Adatkezelő kezeli az Adatkezelőnek a közösségi médiában (mint például: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) fenntartott profiljait meglátogató Felhasználók személyes adatait. Ezen adatokat csak a profil fenntartásával összefüggésben kezelik, beleértve a Felhasználók tájékoztatását az Adatkezelő tevékenységéről és különböző típusú események, szolgáltatások és termékek reklámozását. A személyes adatok Adatkezelő által erre a célra történő feldolgozásának jogalapja az ő jogos érdeke (GDPR rendelet 6. cikkének 1 (f) bekezdése), mely magába foglalja a saját márka reklámozását.
6. SÜTIK ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK
6.1. A sütik a Weboldalt böngésző Felhasználó számítógépére telepített kis szövegfájlok. A sütik információkat gyűjtenek, amelyek megkönnyítik a weboldal használatát – például memorizálják a Felhasználónak a Weboldalon tett látogatásait és az általa végzett tevékenységeket.
“SZOLGÁLTATÓ” SÜTIK
6.2. Az Adatkezelő az úgynevezett szolgáltató sütiket elsősorban arra használja, hogy a Felhasználót elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokkal lássa el és hogy javítsa ezen szolgáltatások minőségét. Ezért az Adatkezelő és az elemzési és statisztikai szolgáltatásaikat nyújtó egyéb jogalanyok úgy használnak sütiket, hogy információkat tárolnak vagy a Felhasználó telekommunikációs termináljában (számítógép, telefon, tablet, stb.) már eltárolt információkhoz hozzáférnek. Az erre a célra használt sütik közé tartoznak:
6.2.1. a felhasználó által bevitt adatokkal (munkafázis azonosító) ellátott sütik a munkafázis időtartamára (felhasználói bemeneti sütik));
6.2.2. a hitelesítő sütiket olyan szolgáltatásokhoz használják, amelyek hitelesítést igényelnek a munkafázis időtartamára ( hitelesítő sütik);
6.2.3. a biztonság biztosítására használt sütik, például felhasználó központú biztonsági sütikdetektálására használt sütik;
6.2.4. a multimédia lejátszókhoz használt munkafázis sütik (például flash lejátszó sütik), a munkafázis időtartamára (multimédia lejátszó munkafázis sütik));
6.2.5. a Felhasználói interfész megszemélyesítésére használt állandó sütik a munkafázis időtartamára vagy egy kicsit hosszabb időtartamra (felhasználói interfészt testreszabó sütik),
6.2.6. a weboldalon folyó forgalom nyomon követésére használt sütik, azaz adatelemzések, ide értve a Google Analitics sütijeit (ezeket a fájlokat arra használja a Google, hogy elemezze miként használja a Felhasználó a Weboldalt, statisztikákat és riportokat készítsen a Weboldal működéséről). Google nem használja az összegyűjtött adatokat az Ön beazonosítására, vagy ezen információk linkelésére a beazonosítás lehetővé tétele céljából. Az ezzel a szolgáltatással kapcsolatos adatgyűjtés terjedelmével és szabályaival kapcsolatos részletes információk az alábbi linken találhatóak: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
“MARKETING” SÜTIK
6.3. Az Adatkezelő és megbízható partnerei marketing célokra is használnak sütiket, ide értve azokat, amelyeket azzal összefüggésben használnak, hogy viselkedésorientált reklámmal célozzák meg a Felhasználókat. Ebből a célból az Adatkezelő és megbízható partnerei információkat tárolnak vagy a Felhasználó telekommunikációs termináljában (számítógép, telefon, tablet, stb.) már eltárolt információkhoz hozzáférnek. A sütik és az általuk összegyűjtött személyes adatok felhasználása marketing célokra, különösen harmadik személyek szolgáltatásainak és áruinak reklámozására tekintettel a Felhasználó hozzájárulását követeli meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
7. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA
7.1. Az adatok Adatkezelő általi kezelésének időtartama a nyújtott szolgáltatás típusától és a kezelés céljától függ. Szabály szerint az adatok kezelése mindaddig tart, ameddig a szolgáltatást nyújtják, vagy a rendelést feldolgozzák, amíg a jóváhagyást vissza nem vonják, vagy ameddig eljárás nem indul az adatfeldolgozás tényleges felfüggesztésére, ahol az adatkezelés jogi alapja az Adatkezelő jogos érdeke.
7.2. Az adatkezelési időszak meghosszabbítható, ha a kezelés ahhoz szükséges, hogy bármilyen igényt megállapítsanak és érvényesítsenek, vagy azzal szemben megvédjék magukat, és ezen időt követően csak a törvényben előírt esetben és terjedelemben. A megőzési időszakot követően a biztonsági másolatokat véglegesen megsemmisítik vagy anonimizálják.
8. FELHASZNÁLÓI KOMPETENCIÁK
8.1. A Felhasználónak joga van: az adattartalomhoz való hozzáféréshez, kérheti azok helyesbítését, törlését, a kezelés korlátozását, joga van adatok továbbítására, joga van kifogást emelni az adatkezeléssel szemben, valamint panasz benyújtására a személyes adatok védelmével foglalkozó felügyeleti szervhez.
8.2. Amennyiben a Felhasználó adatait hozzájárulás alapján kezelik, a hozzájárulás bármikor visszavonható az Adatkezelő értesítésével. A hozzájárulás visszavonása nincs hatással a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségére.
8.3. A Felhasználónak joga van kifogást emelni az adatok marketing célú feldolgozásával szemben, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeivel összefüggésben történik, és – a Felhasználó konkrét helyzetére vonatkozó okokból – egyéb esetekben, ahol az adatkezelés jogos érdekét az Adatkezelő érdeke igazolja (például elemzési és statisztikai célok megvalósításával összefüggésben).
8.4. A GDPR rendeletből fakadó jogokkal kapcsolatos további információkat itt találhat.
9. CÍMZETTEK
9.1. Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban a személyes adatok külső jogi személyeknek történő átadása, beleértve konkrétan az IT-rendszerek kezeléséért felelős beszállítókat, marketing ügynökségeket (marketing szolgáltatásokban), jogi és elemző szolgáltatásokat nyújtó jogi személyeket és az Adatkezelővel társult jogalanyokat, ide értve a csoportos tőkéjéből működő vállalatokat.
9.2. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul, adatait elérhetővé lehet tenni más jogalanyok számára az ő saját céljaikra, beleértve a marketing célokat.
9.3. Az erre a célra a Weboldalon megadott e-mailen keresztül megküldött információkéréssel kapcsolatban közölt személyes adatok, beleértve például a keresztnevet és családi nevet, telefonszámot, e-mail címet, várost, elérhetővé lesznek téve az Adatkezelő elosztó hálózatához tartozó ügynök és kereskedelmi partner számára kapcsolatfelvétel és az egész információkérés kezelése számára. A személyes adatok átadásának alapja az Adatkezelő jogos érdeke, amely az Adatkezelő által végzett üzleti tevékenység hitelességének biztosításából áll. Amennyiben a Felhasználó megállapodást köt egy üzleti partnerrel, a felhasználó személyes adatainak adatkezelője az akkor megkötött szerződés vonatkozásában az üzleti partner és a felhasználó adatai e szerződés teljesítésének szükségességével kapcsolatosan lesznek kezelve. Az Adatkezelő elosztó hálózatához tartozó üzleti partnerek jegyzéke elérhető az www.oknoplast.hu weboldalon a “Kapcsolat” gombon a “LIST” linkre kattintva. Az Adatkezelő ügynökei Magyarországon a Contact International Bt.
9.4. Az Adatkezelő fenntartja jogát, hogy a Felhasználóra vonatkozó kiválasztott információkat az illetékes hatóságok tudomására hozzon, amelyek ilyen információk iránt megfelelő jogalap alapján és a hatályos törvénnyel összhangban kérést nyújtanak be.
10. ADATTOVÁBBÍTÁS AZ EEA-N KÍVÜLRE
10.1. A személyes adatok védelmének szintje az Európai Gazdasági Övezeten (EEA) kívül eltér az Európai törvényekben biztosított szinttől. Ezért az Adatkezelő csak akkor továbbít személyes adatokat az EEA-n kívülre, amikor az szükséges és megfelelő védelmi szint mellett, elsősorban az alábbi módokon:
10.1.1. együttműködés a személyes adatokat kezelő jogalanyokkal olyan országokban, amelyekre vonatkozóan kiadták az Európai Bizottság megfelelő döntését;
10.1.2. az Európai Bizottság által közzétett általános szerződési feltételek alkalmazása;
10.1.3. az illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott kötelező vállalati szabályok alkalmazása;
10.1.4. az USA-ba történő adattovábbítás esetén – együttműködés az Európai Bizottság által jóváhagyott Privacy Shield programban résztvevő jogalanyokkal.
10.2. Az Adatkezelő az adatgyűjtés stádiumában mindenkor tájékoztatást nyújt arról a szándékáról, hogy személyes adatokat kíván továbbítani az EEA-n kívülre.
11. SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA
11.1. Az Adatkezelő folyamatosan kockázatelemzést végez annak biztosítására, hogy a személyes adatok kezelése biztonságos módon történjen – biztosítva mindenek felett, hogy csak a arra felhatalmazott személyeknek legyen hozzáférésük az adatokhoz és csak olyan mértékben, amely szükséges az általuk végzett feladatok teljesítéséhez. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatokon végzett összes műveletet regisztrálják és azokat csak az arra felhatalmazott alkalmazottak és segítőik végezhetik.
11.2. Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést alvállalkozói és egyéb együttműködő jogalanyai számára annak garantálására, hogy a megfelelő biztonsági intézkedéseket fogják alkalmazni, amikor az Adatkezelő kérésére személyes adatokat kezelnek.
12. KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK
12.1. Az adatkezelővel való kapcsolatfelvétel e-mailen lehetséges az recepcja@wnd.com.pl címen, vagy postai úton: WnD Sp. z o.o., ul. Sucha 1/3, Rąbień, 95-070 Aleksandrów Łódzki.
13. MÓDOSÍTÁSOK AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATHOZ
13.1. A szabályzatot folyamatosan ellenőrizzük és szükség esetén aktualizáljuk. A Szabályzat aktuális változata 2018 május 24-én került elfogadásra és azóta hatályos.